#151556
Anonym

Hej Hansen,
her er en kopi af det brev jeg sender til Eikbank. Måske kan dette bruges i denne sammenhæng? Måske kunne et lignende brev blive underskrevet af en stor gruppe tidligere Skandiabank kunder?

“Kære Poul Poulsen og Niels Mogensen,

Vi har med forbløffelse modtaget jeres brev angående en forhøjelse af rentetillægget på vores Boligprioritet XXX. Det er ikke mange måneder siden at vi modtog et lignende brev om en forhøjelse på 0,5 procentpoint. Disse to forhøjelser fører nu samlet til en årlig merudgift for os på rundt regnet kr. 63.000,-

Da vi så sent som i 2007 indgik vores låneaftale med Skandiabanken var beskeden at rentetillægget var et fast provenu til banken, mens risikoen lå i den variable rente som fulgte diskontoen. Denne risiko var vi helt med. Der har åbenbart været mulighed for at ændre rentetillægget i aftalen som vi har overset. Vi har dog ikke regnet med risikoen for at en ny bank ikke ville leve op til ånden i den aftale vi indgik med Skandiabanken. Denne nye risiko viser sig nu desværre at være meget reel. Hvordan kan vi være sikre på at I ikke om et par måneder beslutter jer for at have tillægget yderligere? Denne dobbelte risiko kan vi ikke leve med. Da vi indgik aftalen fik vi på ingen måde indtryk af at dette tillæg var variabelt.

Det er forståeligt at banken ønsker at tjene flere penge. Hvem gør ikke det? Det er dog ikke forståeligt at I vælger at ændre betingelserne for aftaler der er indgået med Skandiabanken. Vi køber ikke argumentet om højere finansieringsomkostninger som I gav os sidste gang, da finansieringen af vores lån jo blev foretaget før finanskrisen. Det virker mere som om at I udnytter det faktum at det kan være besværligt og dyrt for os at skifte lån. I denne forbindelse skal I dog huske på at Skandiabanken tiltrak sig de få procent af bankkunderne der er mobile og bevidste om forholdet mellem pris og kvalitet. Denne kundegruppe har skiftet før og vil gøre det igen efterhånden som jeres strategi om at gå fra lave priser til ”fair” priser implementeres.

Det er vores håb at vi stadig kan blive hos Eikbank, men det vil afhænge af at I dropper dette nye tillæg. Såfremt I ikke kan gøre noget ved situationen, så er tilliden mellem os og jer brudt og vi vil snarest flytte vores engagement til en anden bank. Vi vil ikke kunne leve med risikoen for nye tillæg.”