#151476
thsv

Det kan jeg så konstatere at Eik bank ikke har i sinde!

Tværtimod hæves rentetillægget med yderligere 0,75%, så det bliver 2,6% pr. 1/4-2010.

Ærgerligt at lånet er så beskedent, at omlægningsomk. svarer til 2 års renteforskel.