#151462
smokey

Har idag fra Eik Bank modtaget ikke mindre 2 breve med samme indhold. Rentetillægget hæves med 0,75 % pr 1.4.10.

Heldigvis har jeg allerede iværksat skifte til F1 lån så de kan rende mig!