#151432
thsv

Det kaldes vedhæftede renter.
Nogle kreditforeninger bruger termen: handelsrenter.
Diff. rente er forskellen på obl.renten og genanbringelsesrente fra indfrielse og frem til næste termin.

En smart detalje er jo at købe obligationer i december, og få fradrag i det gamle for de vedhæftede renter, og så betale skat af renteindtægten året efter, specielt når skatte systemet som i 2009/10 er ændret, således at kapitalindkomst beskattes mildere.