#151112
Michael

Der kan ikke udstikkes generelle procentsatser der gælder alle. Det vil altid være en individuel vurdering jvf. personens økonomi.