#151062
Anonym

Undersøgelsen er jo fundamental forkert når man beregner der efter en gennemsnitlig husstandsindkomst på 750.000 kr.

Den gennemsnitlige husstandsindkomst varierer jo væsentligt fra kommune til kommune.

Hvilket betyder at deres konklusion

“MÅNEDLIGT RÅDIGHEDSBELØB:
Tønder: 29.372 kr.

Frederiksberg: 14.179 kr.

ikke kan bruges til noget som helst

For mange familier på langeland tror du tjerner 750.000 kr. Hovedparten er på offentlig overførelse. (pension, kontanthjælp)

Undersøgelesen burde have været med differentieret hustandsindkomst.