#151048
thsv

Renten?
Den korte rente kan da sagtens stige til 2,5% i F1-rente, uden at det påvirker boligpriserne.
Men stiger den lange rente til 7% igen, så vil boligpriserne falde ca. 15%.

Jeg tror personligt på en boligbyrde ca. som i slutningen af 1999, beregnet på Nykredits metode, det svarer faktisk ret godt med priserne i 3. kv. 2009.
Beregningen tager højde for:
Løn
Rente (Pris for finansieringen)
Skat
Boligpriser (RKRs kvm-priser)
Øvrig udvikling af omk. forbundet med boligen og kommunen.