#150864
af01

Jeg kan se vi er noget uenige General Prier. Det er interessante postulater du kommer med, og kun tiden kan jo vise om det nu kommer til at passe (du har sikkert en anden mening).

Jeg er enig i, at man kan forudsige de generelle tendenser på boligmarkedet, men styrke og tidspunkt er det praktisk talt umuligt at forudsige. Du argumenterer jo med de generelle økonomiske mekanismer i samfundet, mit argument er blot at det er da meget godt – men den psykologiske side af det er blot mindst lige så vigtig, og den må ikke glemmes. Så hvis tilstrækkeligt mange tror på dine forudsigelser, skal det nok passe. Hvis ikke, så kommer det ikke til at passe (groft sagt). I mange år forudsage økonomerne at nu var toppen nået på boligpriserne, det holdt ikke. Tilsvarende nåede vi den laves mulige arbejdsløshed mange gange, alligevel blev den ved med at falde. Altså – en ting er teori, noget andet er praksis.

Omkring f.eks. ledighed, så vil jeg lige pointere at vi i forvejen har en meget lav ledighed. Til sammenligning med dine forventninger til 2011 her et par tal:
Januar 2003: 180920 ledige i Danmark
Januar 2004: 212874 ledige i Danmark
Januar 2005: 194179 ledige i Danmark

Og nu ved jeg ikke om du huskede at stemme til kommunalvalget i november? 🙂 Det er jo kommunerne der fastsætter grundskylden, og der er vist så vidt jeg ved 4 år mellem kommunalvalgene.

Anyway – du har jo en fin argumentation, her vil jeg til sidst igen lige henvise til undersøgelsen fra Boligøkonomisk Videnscenter der viser at det er da fint nok, men der er kæmpe fejlmarginer selv hos de bedste “eksperter”. Hvis nu jeg påstår at boligpriserne aldrig ændrer sig (det gør jeg dog ikke), vil jeg forudsige det næsten lige så godt som den gennemsnitslige ekspert.

Vi fulgte i foråret 2009 vores intuition og købte et hus (i Københavnsområdet), det er steget i pris med 25% siden da (uden istandsættelse) hvilket to realkreditinstitutter har været enige i deres vurderinger ved omlægning af lånene. Det er selvfølgelig ikke statistik, men det er virkeligheden 😉