#150842
test

ved i grunde ikke hvorfor jeg svare nok fordi jeg keder mig.

for det her bliver da kun mere og mere morsomt

Et erstatnings ansvar kræver at der er en sammenhæng mellem den ansvarspådragenden handling og det tab du lider. Du lider IKKE et tab fordi banken nægter at lade dig indfri kautionen. Du kautioner for f.eks 1000 kr og kan komme ud af kautionen ved at betale gæld for 1000 kroner. Der laver banken så en fejl idet de ikke lader dig betale de 1000 kroner. At du ved fejlslagne investeringe eller overforbrug i melletiden har formøblet de 1000 kroner er ikke en direkte følge af du ikke har fået lov at indfri kautionen.

du bruger også ordret bedrageri. et bedrageri er at man bevist snyder andre for egen vindingsskyld. Hvor er bevist og hvor er vindingen?

husk nu at nogen advokater også er købmænd