#150818
af01

I praksis er der ikke nogen, der rigtigt kan forudse boligpriserne. En nylig undersøgelse fra Boligøkonomisk viste, at forudsigelsen “boligpriserne ændrer sig aldrig” er stort set lige så god, som det gennemsnitslige ekspertudsagn.

En del af begrundelsen er nok, at økonomien i høj grad er drevet af følelser – altså tror forbrugere (og boligkøbere) på markedet eller ej. Dertil kommer så de hårde facts, så som løn samt bankernes villighed til at låne ud.

Det er nogle interessante betragtninger du har – til det vil jeg sige, at det ikke er i samfundets interesse med et kollaps på boligmarkedet da det vil have vidtrækkende konsekvenser. Er der udsigt til det, vil jeg tro der vil komme en eller anden form for indgreb.

Omkring dine betragtninger, syntes jeg der er nogle ting der er vigtige at holde sig for øje:

Det er jo sælgeren der bestemmer om der skal sælges (der er selvfølgelig skilsmisser, dødsfald, konkurser m.v.). Nok kan det være svært at finansiere en bolig for førstegangskøberene, men samtidigt er der også mange der simpelthen så vælger at blive boende. Udbudet af boliger bliver altså mindre, end hvis markedet havde været attraktivt for sælgerene.

Mange ældre vælger jo at blive boende lang tid i eget hus, så den betragtning med hus til lejlighed ved jeg ikke lige om holder. Har man børn kan man også vælge at lave en familieoverdragelse, der ikke på samme måde påvirker boligmarkedet direkte. Måske gør det faktisk, at nogle unge mennesker kommer i hus som ellers ville have lejet.

Udsagnet om grundskylden må stå for din egen regning 🙂 At der er mulighed for det, betyder ikke at det vil ske. Der er godt nok 4 år til næste valg, men politikerene skal jo stå til regnskab overfor vælgerne ved næste valg. Grundskylden udgør vel også i de fleste kommuner kun en begrænset del af den samlede boligøkonomi (vi betaler f.eks. 15.000 om året, det er ikke meget i forhold til udgifterne til lån, ejendomsskatter, vedligehold, energi, vand, renovation m.v.).

Omkring renten, så tror jeg heller ikke, at den stiger lige foreløbigt – sikkert først betydeligt når der igen kommer gang i økonomien, og så kommer helt andre mekanismer jo igang.

Mit gæt er, at vi ser en stagnation over de næste par år. Jeg tror personligt ikke længere på større fald, en stagnation vil i forhold til lønudviklingen give nogle mindre fald i boligernes realpriser. Men som sagt, mit gæt er nok ikke meget bedre end så mange andres – men husk at professorens, ejendomsmæglerens osv. også skal tages med et gran salt.