#150668
Jyden

Bl.a. har Frøslev-Mollerup Sparekasses Spar 2 konto rentetilskrivning 2. januar.