#150636
Krisser

Huset i sig selv vil koste omkring 5000 kroner om måneden i faste forbrugsudgifter. Hertil kommer en udgift på 4000-5000 kroner om måneden til et lån på 800 000 kroner. Husk desuden på, at al indkomst tæller med i dit SU-fribeløb, også selv om du kan trække andre udgifter fra (f.eks.: hvis du har renteindtægter for 25 000 kroner og renteudgifter for 100 000 kroner, så har du i forhold til SU haft en nettoindkomst på 25 000 kroner). Derfor kan det betyde en indkomstreduktion hvis du lejer kælderen ud.