#150630
Anonym

Det letteste er at bede banken lave en beregning for indfrielsen med forskellige indfrielsesmetoder. Selv hvis du havde formlen, mangler du godtgørelsesrenten.

Definition af differencerente:
“Anvendes når et realkreditlån indfries til kurs 100 uden varsel. Betales for perioden fra indfrielsestidspunktet og indtil den obligationstermin, hvortil man kunne opsige lånet. Differencerenten skal kompensere for forskellen mellem den rente på det gamle låns obligationer, som realkreditinstituttet skal betale til obligationsejerne, og den rente instituttet selv kan opnå ved at indsætte indfrielsesbeløbet på en konto i et pengeinstitut i samme periode (godtgørelsesrente).”
http://www.home.dk/get/351.html#351

Hvordan kommer du forresten frem til de 25.000 kr. i kurssikring?