#150114
Anonym

Det hedngangne Skandiabanken som nu er blevet til EIK bank brillierede med nul gebyr for at hæve udenlandsk valuta i hæveautomater. Det forsvandt kort efter overgnaggen, men nu har EIK Bank indført gebyr på udenlandske overførsler…

Eik Bank indfører fra og med den 10. marts 2010 gebyr for uden-
landske overførsler via Netbank. Gebyr for udenlandske overførs-
ler udført af banken er uændret.

I henhold til Eik Banks “almindelige forretningsbetingelser og
særlige bestemmelser for lån og kreditter – tillæg om betalings-
tjenester” kan Eik Bank ændre gebyr i forbindelse med betalings-
tjenester med to måneders varsel. Eik Bank indfører for udenland-
ske overførsler i EURO, via Netbank, et gebyr på 20 kr. og for
øvrige udenlandske overførsler, via Netbank, et gebyr på 40 kr.