#149898
thsv

Kurserne på X-lånene er sådan set ligegyldige, da de blot bruges til at udregne renten, og kun har betydning, hvis lånet skal indfris før næste refinansiering.
Selve lånet er jo et kontantlån.