#149842
Anonym

Til General Prier

Jeg har interesseret fulgt dine og “mangler 1 mill”s indlæg.
Du er meget vidende på det økonomiske område, og sandsynligvis nuværende eller tidligere ansat i den financielle sektor. Men netop derfor har du efter min mening nogle “blinde pletter” hvor du “ikke kan se skoven for bare træer”.
Du skriver at grunden til at kvaliteten af realkreditobligationer er blevet dårligere er politisk. Det har du kun til dels ret i, for så vidt jeg ved er det Bent Benzen der som ansvarlig erhvervsminister har haft ansvaret for indførelsen af afdragsfrie lån og SDRO obligationer. Nu er det jo sådan at Bent Benzen`s uddannelsesmæsige baggrund ikke er inden for økonomi, men inden for: kontrol af kørekort-anholdelse af kriminelle-hurtig kørsel i politibil m.m. Han har sandsynligvis ikke haft fantasi til at udtænke konseptet for afdragsfrie lån og SDRO obligationer, endsige overskue konsekvenserne af slige tiltag, og her kommer min pointe. Han er efter ald sansynlighed blevet kraftigt tilskyndet til indførelsen af disse tiltag af netop realkreditinstitutionerne/bankerne, fordi de derved så en stor mulighed for at øge deres indtjening-volumen og magt. Men samfundsøkonomisk har det været et skidt tiltag som aldrig skulle have været taget, da det bygger på den forudsætning at samfundsøkonomien altid går op og aldrig ned. Sammenfattende er det altså ikke politikernes skyld det hele, ligesom det heller ikke er politikerne der varetager den praktiske daglige udstedelse af lån, i for stort og urealistisk omfang, med deraf følgende store tab. Som efterfølgende bl.a. kræves dækket via store bidrag fra låntagere med orden i deres økonomi.