#149800
Anonym

Andelsboligen skal vurderes på individuel basis, hvor du går ind og ser på fælleslånene i ejendommen.

Det afgørende er ikke den pris du betaler for andelen.

Det afgørende er hvad summen af fællesgælden og prisen for andelsbeviset er. Derudover er det afgørende at se på om der lurer en “flexlånsbombe” under foreningen, således at huslejen som følge af en fremtidig rentestigning risikerer at stige op til et niveau, hvor andelene reelt bliver usælgelige.

Du skal også se på om der lurer “vedligeholdelsesbomber” under foreningen, altså om der er en planlagt facaderenovering, udskiftning af tag etc.