#149704
jens38

HMM,var der ikke noget med at EU-kommissionen i nær fremtid skulle drøfte om satsen skulle hæves til 2 procent?
er der slet ikke noget loft for hvor meget de må hæve satsen?