#149700
Anonym

Bidragssatsen er styret af tabene på udlånet.

Der har været relativt store tab på udlejningsejendomme og højere tab på erhvervsejendomme end udlån til private. Derfor er bidraget blevet hævet på erhvervsudlån.

Det er bare et spørgsmål om tid før også bidragene på udlån til private bliver hævet til 1%, og det vil ske i alle realkreditinstitutter. Tabene på privatkundesegmentet er stærkt stigende.