#149664
Anonym

Jeg siger også, at hvis kunden mener, at der er noget at komme efter, så kan sagen med fordel indbringes for pengeinstitutankenævnet. Det koster meget lidt at føre sagen.

Ud fra ovenstående korte indlæg, kan jeg ikke rigtig afgøre, om der skulle være noget at komme efter.

Problemet er en klassiker. Kunden siger at bankrådgiveren har lovet et eller andet (hvad bankrådgiveren måske også har gjort) men kan bare ikke bevise det.

I den situation får man som kunde meget sjældent medhold ved pengeinstitutankenævnet.

Derudover vil jeg sige, at stort set alle låneomlægninger er forbundet med forskellige gebyrer, kursdifferencer og differensrenter etc., hvorfor det lyder lidt mærkeligt, hvis bankrådgiveren skulle have lovet gebyr-amnesti.