#149622
thsv

Uden afdrag, så er ydelsen jo yderst rentefølsom.

Men på den anden side er lånet beskedent så selv en 3-dobling af renten (til 9%) vil kun koste netto 55.000 kr om året. Og stiger den korte rente så voldsomt, så vil vi få inflation = stigende lønninger = udhulning af restgældens værdi.

Jeg ville nok vælge et 4% 20 år i jeres tilfælde, men ingen grund til panik over rentestigninger i 2010.