#149600
test

problemet er jo tove at hvis du vil ha at selv enlige med 2 eller 3 børn og en uddanelse fra 10 klasse der side ved en kasse i kvivckly skal have råde til at købe en nintendo til deres børn i julegave skal du ta pengede fra mig og give til hende. så har jeg med to folkeskole lære løninger og 3 børn også brug fra fattighjælp som den næste.

jeg er slet og ret ikke ening med dig i hverken din definition af fatigdom, de skadelige i den og ej heller i din løsning på den. Hvis vi alle var sikret en borgerløn høj nok til at vi kunne leve på det niveau du mener er over fattigdoms grænsen var der slet ingen da gad at lave eller yde noget i det her samfund. Se hvad produktivitetne var i ussr