#149574
Anonym

Når der udarbejdes statistikker over fattige i Danmark, ses der udelukkende på indkomsten. Da Danmark ikke har en officiel fattigdomsgrænse, anvendes der ofte EU’s fattigdomsbegreb, som er en indkomst på 60% af medianindkomsten, mens der i OECD anvendes 50% af medianindkomsten.
Når mennesker tildeles julehjælp, er det fordi de savner indtægter og hverken har fast ejendom eller flexlån. Heller ikke gammel forbrugsgæld har nogen indflydelse på, om man tildeles julehjælp. Jeg finder det forargeligt, at de bedrestillede har fået store skattelettelser i 2010 – fx får statministeren en skattelettelse på over 70.000 kr. – mens flere og flere danske familier med børn må leve under et eksistensminimum.
Jeg vil derfor opfordre til at sende de penge, der opnås i skattelettelse i 2010, til velgørende institutioner som Frelsen Hær, Mødrehjælpen eller ASF-Dansk Folkehjælp (der er skattefradrag op til 14.500 kr.) – så bliver det måske en glædelig jul for mange flere til næste år.