#149548
Anonym

hvorfor tror jeg at der er håb forude:

1) Finanstilsynet sagde, at Eik havde hjemmel i aftalen til at hæve renten i 2008 (og vil sikkert også sige det samme om yderligere efterfølgende stigninger).

2) Finanstilsynet kritiserede Eik banks markedsføring i forhold til Nationalbankens rente.

Alle klagere i ankenaevnet klagede over rentestigningen i forhold til låneaftalen, og der er den juridiske vurdering, at låneaftalen giver banken hjemmel, selvom det er meget svært at se, at banken har informeret ordentligt om produktet og dermed overholdt “god skik” bestemmelserne.

Men hvad med bankens maredsføring?

1) de sagde de fulgte nationalbanken – men det gør de ikke. Og det har tilsynet kritiseret. Spørgsmålet er dog ikke vurderet af ankenævnet.

2) de sagde også at de var billigere end rentetilpasningslån.

Det er de helt entydigt ikke længere, hvorfor en ny klage til ankenævnet kan gå på dette punkt.

Det er svært at argumentere for, hvorfor banken ikke skal overholde de meget konkrete og klare løfter fra maredsføringen.

Derfor opfordres herfra til en ny klagerunde i ankenaevnet. Det koster kun DKK 150…

Der er heller ingen tvivl om at de politiske vinde ikke just blæser med bankerne. Der kan derfor med udgangspunkt i en ny sag gøres meget for at udstille ankenaevnet (saafremt den tabes).

Det bemærkes, at Finanstilsynet ikke har blaastemplet at Eik bank ikke overholder løftet om, at laanet er billigere end et flekslån.