#149546
test

ps. der er forskel på produkterne hos skandiabank. jeg havde en boligprioritet hvor lise så vidt jeg husker har et produkt der heder boligkredit eller noget i den dur. Der er ved det skift netop tilføjet de pasuser som EIK idag bruger som begrundelser for at løbe fra det som jeg som sagt med flere betragter som en aftale om et lån hvor den variable faktor er låne rente i nationalbanken og ikke det tillæg som eik finder det legitimt at opkræve

mon nogen af hos havde lavet et lån der blev markedsført under slogannet ” vi bestemmer din ydelse de næste 30 år”