#149512
Anonym

Lige en rettelse – efterlønsmodtagere får ikke nedslag i ejendomsværdiskatten. Folkepensionister – uden ratepensioner – får et pensionistnedslag på 4 promille dog max. kr. 6.000. Jeg er ikke bekendt med om førtidspensionister får nedslag.