#149428
HalliHallo

Måske et dumt spørgsmål, men hvordan kan ejendomsværdiskatten være højere “under udbetaling”? Sort snak for mig!

Jeg kan godt acceptere fjernelse af denne skat, men så skal der heller ikke ske fradrag for renteudgifter, men denne skat er iøvrigt faldet kraftigt de senere år, da værdien fastsættes kunstigt ud fra 2001-vurdering med tillæg af 5%. Og “gamle boligejere” betaler ikke 1% af denne vurdering, men kun 0,8%.

M.h.t. ratepension: Hvis ikke du har fradraget dine indbetalinger i en evt. topskat på 63%, 68% eller tidligere på helt op til 73%, ja så er det ikke nogen “god forretning”, hvorfor det for langt de fleste er bedre med en kapitalpension eller slet ingen pension.