#149322
Anonym

Der er det problem indbygget i investeringer, at man ikke kan få et fornuftigt afkast uden samtidig at løbe en risiko for at tabe penge. De bedste investeringsmuligheder uden nævneværdig risiko er enten at købe 2% skibskredit til udløb 2012 (dagskurs 98,40) eller udbyde pengene hos mybanker.biz – det første vil give en årlig rente på godt 2% samt 1,6% skattefri kursgevinst ved indfrielse i 2012, det sidste vil formodentlig give en årlig rente på op mod 3,5%. Men i begge tilfælde vil der ikke være meget tilbage, når skat og inflation har taget hver sit.
For at få mere at vide om investering kan man fx se Forbrugerrådets investeringsguide fra 2004 (http://www.taenk.dk/?cid=3957) eller læse hos Penge og Privatøkonomi (www.penge.dk, faneblad Investering).
Hos de fleste banker kan man få forslag til fordeling af investeringen i aktier og obligationer, afhængigt af risikoprofil – se fx investeringsguiden hos http://www.Nykreditinvest.dk, som på basis af 4 spørgsmål om risikovillighed giver et bud på, hvordan investeringen skal fordeles.
Også på http://www.nordnet.dk findes der under fanebladet Fonde en investeringsguide, som på basis af en række spørgsmål om risikovillighed giver et konkret forslag til fordeling af pengene på forskellige afdelinger i investeringsforeninger.
Men vær opmærksom på, at der ingen steder gives nogen garantier, hverken med hensyn til afkast eller muligt tab 😐