#149288
Redaktionen

Hej

Det er ikke sket endnu – man kan faktisk på Finanstilsynets site se, hvilke bkg. og anordninger, der gælder for Førøerne (og iøvrigt også Grønland). Dette er linket: http://www.ftnet.dk/da/Regler-og-praksis/Lovsamling.aspx. Men vær opmærksom på, at der også i Færøerne er konti, som – ligesom i Danmark – er dækket med 100%. Det er kun såkaldt “almindeligt” indlån, hvor der reelt er en maks. grænse for dækningen via Indskydergarantifonden. Men til og med den 30. september 2010, er der fuld dækning, hvis den færøske bank er medlem af “Det Private Beredskab”. Du kan på Finansrådets site se medlemslisten for de banker, der er med i “Det Private Beredskab” : http://www.finansraadet.dk/danish/menu/omkundeforhold/detprivateberedskab/Medlemmer/

Med venlig hilsen
Mybanker.dk

Elisabeth Arendt
Partner