#149228
Krisser

Dernæst: hvad med indfrielsesvilkår? Hvis det er er fastforrentet lån, og renten stiger, skal du have lov til at indfri lånet til en lavere kurs.

Jeg synes du skal være meget forsigtig, og i hvert fald få en uafhængig rådgiver til at se på den kontrakt banken foreslår, før du skriver under på noget.