#149206
Anonym

Umiddelbart tror jeg ikke du skal regne med at se noget til efterlønnen. Den bliver lige så langsomt udfaset for den yngre generation. Efterlønsalderen vil gradvist blive hævet som vi allerede har set (før kunne du gå på efterløn som 60 årig, nu først som 62 årig osv.) og når den hæves hurtigere end vores levealder stiger (som vores folkepension skal følge), så uddør den.

Derudover er der modregningen, som du nævner. Hvis du går på efterløn som 62 årig, bliver ALLE dine pensioner modregnet. Hvis du venter til du fylder 64 år og samtidig får udbetaling fra arbejdsgiveradministreret rate/livrente, så modregnes der stadig i efterlønnen. Især den yngre generation når at få store arbejdsadministrede ratepensioner og livrenter. Og så sammenholder du lige forrige afsnit om udskydelse af efterlønsalderen med de fremtidige regler for hvornår man senest skal påbegynde udbetaling af sine pensioner.

Men i dit tilfælde når efterlønsalderen af overstige pensionsalder, før du når til pensionsalderen.

Til slut kommer der snart en “udligningsskat”, som også er en del af skattereformen.

Det er korrekt at fragsværdien falder fra 33 til 25% fra 2012-2019 med 1 % point om året.