#110104
Anonym

henrikkrebs>>Uden at ville føre det for vidt så var pointen i mine 2 eksempler :

1) Man kan evt. ved månedlig rentetilskrivning have fået tilskrevet renter som man kan bruge hvis man skal købe bil, hus e.l. andet f.eks. 6 mdr. senere, og det er let at forestille sig, at man ikke har hele købesummen, og derfor ved månedlig rentetilskrivning kan minimere sin lånoptagelse, på købstidspunktet (da man har fået renterne og ik skal vente yderligere 6 mdr. herpå).

2) Man kan have en risikoprofil, som gør at man ønsker at dele sine investeringer op i større el. mindre risici, hvorfor man f.eks. som anført kan ønske løbende at placere renteafkastet i aktier, samtidig med at man ønsker at fastholde sin oprindelig hovedstol (udelukkende ud fra en betragtning om hvilke risici investor af den ene eller anden grund er villig til at løbe).