#149042
Anonym

Jeg skal gerne uddybe min pointe om risikoen for en markant bidragsstigning, må så bliver det teknisk!

Se det forholder sig således at Basel Kommiteen udstikker nogel overordnede globale anbefalinger til bankernes og realkreditinstitutternes reservekrav.

Baselanbefalingerne følges meget tæt af EU Kommissionen, der dog også har sit eget regelsæt, som som heder CAD-Direktivet, Capital Adequacy Directive. Der har ind til nu været tre kapitaldirektiver CAD 1, 2 og 3. Disse kapitaldirektiver implementerer vi så igen i dansk lovgivning i “Lov om Finansiel Virksomhed”.

Hovedproblemet er nu, EU gennem Basel I og II akkorden (som er implementeret i CAD 3) har slækket alt for meget på kapitalkravene til bankerne, hvilket har haft som konsekvens, at stribevis af banker er krakket rundt i hele EU og alle stater har måttet gribe ind med forskellige støtteordninger.

Dette er naturligvis ikke holdbart i længen, og derfor er vi nødt til at have et nyt sæt sunde regler, som skal sikre bankerne er langt bedre polstret.

Se nu kommer problemet.

Det danske realkreditsystem er ganske unikt i EU. Ingen andre lande har det samme balancesystem. I de andre lande finansierer de hele boliglånet i banken, som udsteder underliggende SDO obligationer.

Her har vi problemet.

Det Danske Realkreditsystem er meget sikkert på grund af balanceprincippet, hvor man 1:1 matcher løbetid og hovedstol på obligationerne. Har du lånt 1.000.000 til en bolig med en løbetid på 30 år, udstedes der obligationer for 1 mio. med 30 års løbetid. I de andre lande er dette ikke nødvendigvis tilfældet. Her kan man optage et 30-årigt lån og fx finansieres med 2-årige obligationsudstedelser.

EU kræver nu at bankerne i EU skal afdække denne risiko langt bedre, ved at holde større reserver. Dette skal også danske realkreditinstitutter, selv om de faktisk ikke har den samme risiko som udenlandske banker og almindelige banklån i danske banker.

For at finansiere disse ekstra reserver skal realkreditinstitutterne ud at optage særlige dyre ansvarlige lån, som typisk har en rente i niveauet 10%. Disse store renteudgifter skal bæres af alle låntagerne i realkreditinstitutterne. Både nye låntagere og folk der har haft realkreditlånet i måske 15 år.

Omkostningsfordelingen sker via bidraget, og eksperter anslår, at hvis EU Direktivet kommer uændret igennem, så vil det betyde at et dansk bidrag i gennemsnit skal stige fra 0,5% til 2,5%.

Dvs. hvis du i dag optager et 5% realkreditlån med 0,5% bidrag og EU så om 2 år vedtager et nyt CAD IV direktiv, så stiger omkostningerne på dit lån til 5% + 2,5% = 7,5%.

Hvis du fx har et lån på 2.000.000 kr giver dette en stigning på 40.000 om året før skat.

Det er derfor Børsen og Jyllandsposten med rette har brugt meget store ord om dette problem:

– Bombe under det danske realkreditsystem.

– EU lovgivning katastrofe for det danske realkreditsystem

OSV.