#149014
OBS

EU har bl.a. bestemt at transaktioner på privates betalingskonti fra og med 1. november i år skal have valørdag den dag transaktionen bliver bogført på kontoen. Det betyder at hvis du hæver på dit Dankort om mandagen og transaktionen først bliver bogført på kontoen om tirsdagen så er det tirsdag som er valørdag. Tidligere var det typisk den dag du hævede pengene der var valørdag. Det betød f.eks. også at hvis du hævede penge om lørdagen og pengene først hævet mandag så var fredag valørdag (det har jeg ihvertfald selv oplevet).

På samme måde med penge der bliver indsat på kontoen. De har nu også valørdag den dag pengene bliver bogført på kontoen og ikke dagen efter som det vist har været praksis i bankerne.

På den baggrund er bankerne nu bl.a. begyndt at bogføre Dankort-transaktioner flere gange om dagen for ihvertfald at få de fleste hævninger med samme dag som betalingen er gennemført.