#148840
thsv

Hvor er det ærgerligt, at du ikke kan læse!
http://www.nordea.dk/Privat/Bolig/K%c3%b8b%2baf%2bbolig/Nordea%2bPrioritet%2bBoligk%c3%b8b/823202.html
>
Det særlige ved Nordea Prioritet, Boligkøb er, som den eneste af vores Nordea Prioriteter, at du kan låne mere end 80% af boligens værdi (60% for fritidshuse), da du normalt også vil have et realkreditlån. Lånet sikres med pant i din ejendom.
<
•Mulighed for at låne mere end dit realkreditlån og dermed udover de
– 80% af værdien i din helårsbolig og
– 60% af værdien i dit fritidshus