Forside Fora Privatøkonomi Overflytning af SP-penge (§41) Overflytning af SP-penge (§41)

#148824
Anonym

Lov-forslag om tvangsudbetaling af SP midler, tredjebehandles og forventes vedtaget torsdag d. 10 december. i folketinget.

Lov-forslaget vil forlænge udbetalingsviduet (hvor der også kan overflyttes til anden pensionsordning) til 1.5.2010. Herefter tvangsudbetales alle SP pensioner via Nemkonto

Vær opmærksom på, at hvis din SP opsparing stadig står i ATP pr. 1.1.2010 stiger administrationsomkostningerne (som trækkes udbetaling) fra 22 kr. til ca. 250 kr. da der nu kun er ca. 1/10 medlemmer til at dække omkostningerne. Så husk at få dine SP-midler overført allerede i år.

I princippet kan alle pensions- og pengeinstitutter overtage (via overførsel) din SP-pension. Der er dog ingen modtagelseskrav og det er op til det enkelte institut om de vil adminstrere dine pensionspenge. ATP har ingen viden om dit pengeinstituts politik på dette område. Du bør derimod henvende dig til din bank (for at forhøre dig om de nærmere muligheder), som herefter vil sende overførselsanmodningen til ATP.