#148780
Anonym

Følger man lidt med i tvangsauktionerne, kan det ikke undre.
BRF er langt den hyppigste – i forhold til sin størrelse – kreditforening med noget i klemme. Vurderingerne af ejendommenes værdi – på belåningstidspunktet, vel at mærke – er i tvangsauktionssagerne: Skal vi sige optimistiske.
BRF taber i øjeblikket 100-200 mio om MÅNEDEN på tvangsauktion: De har virkelig moret sig med erhvervslivets absolutte spidser: Kenneth Schwartz Thomsen, Martin Klütz og andre i den gruppe. Noget sådant koster rigtig mange penge.
Ydermere har BRF bank ofte det yderste pant i en tvangsauktion. Her er ikke nogen redning, når kreditforeningen som udgangspunkt har overbelånt – og tabet kommer som konsekvens af en tvangsauktion rekvireret af et konkursbo.
Her er der ikke mange bogholderikneb tilbage for at skjule tab!
Det kan godt være at realkreditrenten er lav; men banklånet kan blive en dyr fornøjelse.