#148458
nielsens

Ja, denne bank har altid tilskrevet renter pr. 1. december. Men fra og med 2009 er datoen ændret til 31.12. Måske af hensyn til nogle frister for indbetaling af pensionsafkastskat
Det står fast, at tidspunktet for opkrævning af pensionsafkastskat er ændret, men til hvad?