#148382
Krisser

Bestemt. Hvis jeres rådighedsbeløb ikke er højt nok til at opfylde bankens midstekrav, påtager den sig en større risiko ved at låne jer pengene. Da I ikke kan stille sikkerhed for alle jeres lån, og I ikke har nogen økonomisk buffer hvis der pludselig sker noget, vil banken formentlig vurdere at risikoen for at den taber penge er for stor.