#148340
Krisser

Nu skriver du ikke jeres bruttoløn, men jeg gætter på den ligger på cirka 600 000 om året tilsammen, måske lidt højere. Det giver jer en gældsfaktor på knap tre, hvilket er i den høje ende, men ikke kritisk i sig selv. Jeres lån bærer ikke specielt præg af at være forbrugslån, hvilket er godt.

Jeres rådighedsbeløb er dog alt for lavt. De fleste banker vil kræve et rådighedsbeløb til to voksne og to børn på mellem 13 000 og 16 000 kroner om måneden. Ganske vist vil jeres rådighedsbeløb stige lidt når jeres børn ikke længere går i vuggestue, men langt fra nok. Ud fra jeres lån at dømme, har I belånt jeres hus fuldt ud, og hvis I har købt de sidste par år, vil I ikke kunne opnå samme realkreditbelåning i dag som da I købte grundet prisfaldene.

Umiddelbart tror jeg ikke I vil kunne få flyttet jeres engagement, men hvis der er nogle store budgetposter der kan spares væk (hvis I sælger jeres bil, vil det formentlig stort set bringe jeres rådighedsbeløb op på det fornødne), er der måske en mulighed.