#148314
test

man der da vist ikke ret tålmodig.

Men hvorfor så negativ? Hvis ud virkelig kan sælge boligen med det provenu du skriver her kan du jo stille indehaveren af pantebrevet et gangske pænt afdrag på gælden i udsigt. Som du selv nævner mange gange større ind det der kan komme ud af en tvangsauktion.

Så lad være med at frygte samtalen med banken eller dem der har pant i din bolig. Det bliver kun være af at lade stå til. Boligpriserne er slet ikke færdige med at falde.