#148262
thsv

Skift dog til det realkreditinstitut, som din bank samarbejder med!
Eller skift bank til en bank, der samarbejder med Totalkredit!
Det er fomentlig noget med godkendelse af budget og belåningsgrad, som banken skal involveres i!