#147934
Anonym

Ja, der er købere og sælgere og ofte ligger bankerne også inde med nogle beholdninger.

Forskellige handelstyper:

Strakskurs: du er garanteret den pris, som du kan se på aktierne, men hvis der er stor spredning på prisen, kunne du muligvis have opnået en bedre kurs men også en højere.

Markedskurs: markedskursen bestemmes af udbud og efterspørgsel (sælgere og købere).

Limiteret handel: du kan indsætte grænser for, hvornår du vil købe og sælge, koster som regel et gebyr.

Så nej, du kan godt risikere at dine aktier er “illikvide” (svære at komme af med) på grund af mange forskellige ting, men som regel vil kursen bare falde, indtil der er købere til dem.