#147818
Anonym

Begge har sådan set ret.

I langt størstedelen af andelsboligforeningerne kan fælles renteudgifter ikke trækkes fra. Det er normalen så at sige.

Der findes dog to undtagelser.
1. Andelsboliger som er I/S andelsboligforeninger (med fuld solidarisk hæftelse) kan trække renter fra. Retteligt er der her ikke tale om andelsboligforeninger men “interessentskaber”, men foreninger kaldes som regel i folkemunde for andelsboligforeninger.
2. Visse gamle andelsboligforeninger er underlagt nogle særlige regler som gør, at fællesrenter er fradragsberettigede, mens man dog tilgengæld betaler ejendomsværdiskat (der findes ikke mange af denne type forening, så vidt jeg ved). De to poster går typisk lige op med hinanden.