#147780
Anonym

Man ved ikke, hvornår aktierne er decideret er billige.

Forskellige strategier:
1) Køb aktier efter konjunkturerne – jo mere følsomme virksomheder er overfor konjunkturerne, jo mere svinger aktiekurserne ofte både i positiv og negativ retning. Med udsigt til lavkonjunktur er det mest sikkert at investere i virksomheder, som kun påvirkes i mindre grad og begrænser dine kurstab/giver mindre kursstigninger. Med udsigt til højkonjunktur købes de mere følsomme aktier, så du kommer med på bølgen af kursstigninger.

2) Markedsafkast
Ved køb af tilstrækkelig mange forskellige aktier fordelt på branche osv. kan du tilnærme dig “markedsafkastet”, som historisk set har været bedre end markedsafkastet på obligationer og boliger.

3) Køb aktier, når der er blod i gaderne (citatet har jeg vist nok hørt i en film)
Finanskrisen efteråret 2008. Det er korrekt, at mange aktier formentlig var prisfastsat for højt i forhold til det fremtidige vækstpotentiale, men markedet overreagerede alligevel. Udnyt alvorlige kriser, som får hele aktiemarkedet/brancher til at falde og opkøb aktierne billigt.

4) Værdiansættelse
Foretag diverse analyser af den enkelte virksomhed og sammenlign dem med andre som de professionelle gør, men det er ikke rigtig for private.

Derudover er købet af de rigtige aktier ikke altid det vigtigste. At vide hvornår man skal sælge er lige så vigtigt. Man kan lave sin egen målsætning for, hvor meget aktierne må falde/stige, før man sælger eller efterligne eventuelle markedstendenser.