#147750
G-fri

My Banker.biz skrev i et nyhedsbrev dateret den 14. oktober 2008:

“1. Ny milliardfond sikrer dine penge – total tryghed til indskydere.

Så er det slut med bekymringer om dine penges sikkerhed. Regeringen besluttede den 10. oktober at stifte Det Private Beredskab, der skal skabe ro og tillid på de finansielle markeder – ved for eksempel at dække ubegrænsede indskudsbeløb. Hidtil har en indskydergarantifond sikret et beløb på op til 300.000 kroner per indskyder, men nu fjernes loftet helt. Det betyder, at en kunde kan have flere millioner kroner stående på én konto og stadig sove roligt om natten. Aftalen omfatter naturligvis både virksomheder og private og gælder ind til videre til oktober 2010.”

Dette er vel stadigvæk gældende? (Jo det har betydning, ikke kun af teoretisk interesse!)

I Garantifondens folder: Hvordan er mine penge og værdipapirer sikret ved konkurs, August 2009 (hentet på gii.dk) står følgende:

“Dækningen på et beløb svarende til 50.000 euro ændres til et beløb svarende til 100.000
euro den 1. oktober 2010. Kontante indlån – dækkes op til et beløb svarende til 50.000 euro

Så enten gælder:

1) regeringens ubegrænsede garanti stadigvæk, eller
2) Garantifondens loft på 50.000 euro, som bliver forhøjet til 100.000 euro den 1. oktober 2010.

men ikke de 750.000 kr som du nævner!