#147698
Anonym

I disse krisetider er det forbundet med stor risiko at bygge nyt for egen regning.
Det er svært, at forudsige belåningen – og man kender ikke renten.
Man kan opnå forhåndslån til fast rente – men huset skal vurderes, når det er færdigt – og lånebehovet skal måske dækkes med en dyr restfinansiering.
En egenkapital på 200.000 kr. er nok for lille – idet nybyggeri som regel bliver dyrere en beregnet – hvis det da ikke ender i økonomisk kaos.
Hvis I tjener godt f. eks. 1 mill. om året – så har I nok en god mulighed – trods alt.