#147556
Anonym

Problemet er at bank-analytikerne altid tager den seneste udvikling og de seneste trends og generaliserer derudfra.

Eksempelvis antager man næsten altid at olieprisen er nogenlunde lig den nuværende + en lille prisændring ud fra den trend olieprisen nu er inde i. Igen bankøkonomer vil eller tør bygge en prognose op på en antagelse om at verdensøkonomien og det danske boligmarked befinder sig i en fundamental ubalance, og at der måske kommer til at ske nogle ting som ikke lige bekræfter de sidste 5 års “normalsituation”.

Mit personlige (kontroversielle) bud er:
1. At dollaren grundet massive underskud står til en markant depreciering, hvor en dollar kommer ned og koster 3-4 kr.
2. At ledigheden kommer relativt højt op.
3. At regeringen i længden ikke kan holde renten kunstigt lav. På et tidspunkt kommer den korte rente, flexrenten, op over 8%.