#147408
thsv

Forskellen skyldes nok, at du benytter den nuværende værdi af ejendommen.
Prøv at indsætte de værdier, der var gældende ved låneoptagelsen.
Dit bidrag passer med ca. 80% belåning!
Mens din nye beregnede bidragssats svarer til 58% belåning.