#147372
thsv

Beregn det som F1-lån med 20 års løbetid f.eks.
F1T-lånet kan senere konverteres ligesom ethvert F1-lån, da renten jo kun er låst for et år ad gangen. Der kan ikke opnås kursgevinst, da denne så at sige udbetales hvert år qua den lavere rente. Til gengæld er der heller ikke noget kurstab ved stiftelsen, da det jo er kursen på de bagvedliggende 1-årige obligationer, der bestemmer lånets rente.